Drukuj

 

 

Program badań przesiewowych ma na celu zwiększenie wykrywalności chorób układu oddechowego w wieku, w którym poprawnie zdiagnozowany problem można jeszcze skutecznie leczyć, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia umieralności w Powiecie Nidzickim. Zaproszenie do uczestnictwa otrzymają osoby z danej grupy wiekowej, będące mieszkańcami Powiatu Nidzickiego.

 

Działania profilaktyczne zaplanowane w ramach naszego Projektu obejmowac będą:

1. Badania w kierunku zwiększenia wykrywalności chorób układu oddechowego obejmujące:

  1. 1650 osób w wieku 35 lat i więcej , które będą miały możliwość skorzystania z badania RTG klatki piersiowej,
  2. 1650 osób w wieku 35 lat i więcej, które będą miały możliwość skorzystania z badań spirometrycznych,
  3. 1330 dzieci w wieku 3-9 lat, które będą miały możliwość skorzystania z badania alergicznego (testu),
  4. zakup spirometrów do prowadzenia badań,
  5. szkolenia dla personelu medycznego w zakresie wykonywania badań spirometrycznych.

 

2. Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom mających na celu zmniejszenie zachorowalności na choroby układu oddechowego obejmujące:

  1. 93 dzieci w wieku 1-2 lata (dwie dawki)
  2. 706 dzieci w wieku 2-9 lat (jedna dawka),
  3. 1650 osób w wieku 60 lat i więcej (jedna dawka).