Drukuj

Spirometria jest badaniem nieinwazyjnym. Badanie polega na pomiarze maksymalnej ilości powietrza, które pacjent może nabrać i wypuścić z płuc oraz na pomiarze szybkości przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

PRZECIWSKAZANIA: