Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 27 września br. w Spółdzielni Socjalnej „Nie jesteś sam” odbyła się II konferencja promująca projekt „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”.

Założenia i cele projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” przedstawiła p. Małgorzata Jakubowska - Koordynator Projektu.

Następnie p. Katarzyna Jabłońska - asystent koordynatora ds. medycznych przedstawiła przebieg projektu, a w dalszej części konferencji p. Beata Rapacka - specjalista ds. promocji zdrowia zapoznała zebranych z profilaktyką chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny.

p. Józef Bazylczyk - certyfikowany terapeuta uzależnień w ciekawy sposób przedstawił prezentację „Sposoby walki z uzależnieniem od nikotyny”.  

Jednak najbardziej zajmujące było wystąpienie psychologa – p. Jacka Dolińskiego, który w niekonwencjonalny sposób mówił o psychologicznych aspektach uzależnienia od tytoniu.

Poniżej zamieszczamy materiały, które zostały zaprezentowane podczas konferencji:

W ramach projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”, oprócz badań profilaktycznych oferujemy Państwu zajęcia promujące zdrowie i zdrowy styl życia. Szkolenia organizujemy dla osób starszych, które ukończyły 60 lat.

Podczas spotkań omawiane są najważniejsze choroby układu oddechowego, ich objawy, diagnostyka i sposoby leczenia oraz metody oceny sprawności układu oddechowego. W ramach części praktycznej przekazywane są ważne informacje o sposobach przeciwdziałania powstawaniu chorób, a także ogólne zasady rehabilitacji oddechowej.

Mamy już wielu zadowolonych słuchaczy i zapraszamy kolejne osoby do skorzystania z wiedzy, którą oferuje wykwalifikowany wykładowca. Ponadto, podczas spotkań gwarantujemy poczęstunek i bezpłatne materiały szkoleniowe.

Wszystkie działania profilaktyczne i promujące zdrowy styl życia w ramach projektu są bezpłatne. Podstawowym kryterium rekrutacji dla osób spełniających warunki wiekowe udziału w Projekcie jest pierwszeństwo zgłoszeń.

 

W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 września 2016 roku o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.


Powiat Nidzicki wraz z organizatorem konferencji - Spółdzielnia Socjalna „Nie jesteś sam”, serdecznie zaprasza na II Konferencję obrazującą realizację projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. w budynku Spółdzielni Socjalnej „Nie jesteś sam”, przy ul. Krzywej 8 w Nidzicy.

 

 

Program konferencji:

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji i przywitanie gości – Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki

10.45 – 11.10 Założenia i cele projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” - Małgorzata Jakubowska Koordynator Projektu

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Nidzickiego, którzy ukończyli 60 rok życia na 4-godzinne spotkanie poświęcone tematyce chorób układu oddechowego, ich objawom, diagnostyce i sposobom leczenia oraz metodom oceny sprawności układu oddechowego. Uczestnicy spotkań otrzymują materiały szkoleniowe oraz korzystają z poczęstunku.

Terminy najbliższych spotkań:

19 wrzesień – poniedziałek – od godz. 9.00, Spółdzielnia Socjalna „Nie jesteś sam”, przy ul. Krzywej 8 w Nidzicy,

20 wrzesień – wtorek – od godz. 9.30, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, ul. Nidzicka 31.  

Serdecznie zachęcamy do pogłębienia wiedzy o naszym zdrowiu.


W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofertna usługę przeprowadzenia kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2016 roku o godzinie 11:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.

 

W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na dostawę 1400 sztuk turbin jednorazowych z ustnikiem do spirometrów Spirobank II Advanced na potrzeby realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 września 2016 roku o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.


 

Warto zatroszczyć się o zdrowie i skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Działanie szczepionki polega na wytworzeniu w organizmie człowieka swoistych przeciwciał przeciw tym bakteriom, co chroni dorosłego pacjenta lub dziecko przed zachorowaniem na wymienione niżej choroby.

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae, czyli dwoinka zapalenia płuc) należą do bakterii bardzo rozpowszechnionych w naszym środowisku. Są jedną z głównych przyczyn zakażeń dróg oddechowych u ludzi. Najczęściej bakterie te wywołują zakażenia nieinwazyjne, takie jak zapalenie ucha środkowego, zatok, a także oskrzeli i płuc. Najgroźniejsza jest jednak inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), która rozwija się wówczas, gdy bakterie docierają do miejsc fizjologicznie jałowych, takich jak krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, jama opłucnej.

 

Spirometria to najczęstsze badanie czynnościowe płuc, niezbędne do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób obturacyjnych, które powodują zwężenie dróg oddechowych i utrudniają oddychanie, m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Badanie jest bezbolesne, nie wymaga przygotowań, trwa kilka minut, a daje cenne informacje: pozwala ocenić pracę i pojemność płuc. Dlatego powinien ją zrobić każdy palacz papierosów.

Przygotowanie do badania spirometrycznego Specjaliści podkreślają, że choć badanie należy do niezwykle prostych,