W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na zakup usługi organizacji i prowadzenia zajęć promujących aktywny styl życia na potrzeby projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.


W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na zakup usługi prowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia w projekcie.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.


Informujemy, że w ramach projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” rozszerzyliśmy grupę docelową, która może skorzystać z bezpłatnych badań /testów alergicznych. Adresowane są one do osób od 3 roku życia.

Zapraszamy i przypominamy, że projekt realizowany jest do końca kwietnia 2017 r.


W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu sportowego i urządzeń do zapewnienia aktywności fizycznej na potrzeby realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.


W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na zakup usługi "Produkcja filmu promującego zdrowy styl życia"  na potrzeby realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.


W ramach realizacji projektu 11 pielęgniarek uczestniczy w kursie specjalistycznym Wykonanie badania spirometrycznego zorganizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe „Erudycja” w Olsztynie. Panie odbyły już zajęcia teoretyczne, obecnie realizowana jest praktyka, która odbywa się w Pracowni Spirometrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Szkolenie zakończy się 3 grudnia br egzaminem uprawniającym do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

 


W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na opracowanie graficzne, wydruk i dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2016 roku o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.


 

W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych na cele edukacji z zakresu chorób układu oddechowego.

Termin składania ofert upływa w dniu 04 listopada 2016 roku o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.


Z dniem 21 października br. rozszerzeniu ulega grupa osób uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych RTG klatki piersiowej i spirometrycznych. Badaniami objęte mogą być osoby, które w dniu wykonywania badania mają ukończone 35 lat.