W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na zakup usługi prowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia w projekcie.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.