Informujemy, że w ramach projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” rozszerzyliśmy grupę docelową, która może skorzystać z bezpłatnych badań /testów alergicznych. Adresowane są one do osób od 3 roku życia.

Zapraszamy i przypominamy, że projekt realizowany jest do końca kwietnia 2017 r.