Z dniem 21 października br. rozszerzeniu ulega grupa osób uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych RTG klatki piersiowej i spirometrycznych. Badaniami objęte mogą być osoby, które w dniu wykonywania badania mają ukończone 35 lat.

Osoby zainteresowane odbyciem badań profilaktycznych w kierunku wykrycia chorób układu oddechowego zapraszamy do lekarza rodzinnego po skierowanie na badania.