Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 27 września br. w Spółdzielni Socjalnej „Nie jesteś sam” odbyła się II konferencja promująca projekt „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”.

Założenia i cele projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” przedstawiła p. Małgorzata Jakubowska - Koordynator Projektu.

Następnie p. Katarzyna Jabłońska - asystent koordynatora ds. medycznych przedstawiła przebieg projektu, a w dalszej części konferencji p. Beata Rapacka - specjalista ds. promocji zdrowia zapoznała zebranych z profilaktyką chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny.

p. Józef Bazylczyk - certyfikowany terapeuta uzależnień w ciekawy sposób przedstawił prezentację „Sposoby walki z uzależnieniem od nikotyny”.  

Jednak najbardziej zajmujące było wystąpienie psychologa – p. Jacka Dolińskiego, który w niekonwencjonalny sposób mówił o psychologicznych aspektach uzależnienia od tytoniu.

Poniżej zamieszczamy materiały, które zostały zaprezentowane podczas konferencji:

1. Założenia projektu.

2. Realizacja projektu.

3. Profilaktyka chorób.

4. Prezentacja TNS Polska.