Warto zatroszczyć się o zdrowie i skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Działanie szczepionki polega na wytworzeniu w organizmie człowieka swoistych przeciwciał przeciw tym bakteriom, co chroni dorosłego pacjenta lub dziecko przed zachorowaniem na wymienione niżej choroby.

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae, czyli dwoinka zapalenia płuc) należą do bakterii bardzo rozpowszechnionych w naszym środowisku. Są jedną z głównych przyczyn zakażeń dróg oddechowych u ludzi. Najczęściej bakterie te wywołują zakażenia nieinwazyjne, takie jak zapalenie ucha środkowego, zatok, a także oskrzeli i płuc. Najgroźniejsza jest jednak inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), która rozwija się wówczas, gdy bakterie docierają do miejsc fizjologicznie jałowych, takich jak krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, jama opłucnej.

 

IChP może przybrać postać zapalenia płuc z bakteriemią (zakażenie krwi bakteriami), zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy. Jej przebieg może być bardzo gwałtowny – z zaburzeniami świadomości, niewydolnością oddechową, a po przebytej chorobie mogą pojawić się powikłania: osłabienie słuchu lub głuchota, padaczka, niedowład, porażenie, opóźnienie rozwoju psychoruchowego . Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz, który przeprowadza wywiad medyczny i bada pacjenta przed podaniem szczepionki.