W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na opracowanie, produkcję i emisję spotów reklamowych w stacjach radiowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia 2016 roku o godzinie 10:30.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.