W okresie kwiecień – czerwiec br. 15 szkół podstawowych z terenu Powiatu Nidzickiego realizowało dwa programy edukacyjne „Nie pal przy mnie, proszę” i „Wolność oddechu”. Realizacja programów objęła 950 uczniów z klas I – II.  

Programy promocji zdrowia w zakresie chorób układu oddechowego prowadzone były przez wyznaczonych do tego celu Koordynatorów programów, w tym: nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów i pielęgniarki szkolne. Osoby te odbyły stosowne szkolenia.  

 

Program „Nie pal przy mnie, proszę” miał na celu propagowanie zdrowego, wolnego od tytoniu stylu życia, wzbogacenie wiedzy dzieci na temat szkodliwości palenia tytoniu, ale również w umiejętności, jak sobie radzić, gdy ktoś przy nich pali. W trakcie realizacji programu w szkołach odbyły się zajęcia warsztatowe z dziećmi, spotkania z rodzicami, projekcje filmów. Rozdysponowano ulotki o szkodliwości palenia i korzyściach zdrowotnych wynikających z zaprzestania palenia.  Zwieńczeniem programu były przemarsze antynikotynowe zorganizowane w szkołach z okazji Światowego Dnia bez Papierosa, Dnia Dziecka, czy Dni Rodziny. Na tę okazję uczniowie przygotowali plakaty i transparenty, które  wraz z gadżetami projektu uświetniły wydarzenia.

 

W ramach programu „Wolność oddechu” dzieci i ich rodzice uzyskali informacje o astmie oskrzelowej, jej objawach oraz znaczeniu wczesnego rozpoznania. Z dziećmi prowadzono inscenizacje, odbywały się ćwiczenia oddechowe, zabawy, zajęcia plastyczne. Odbyły się także spotkania z rodzicami, na których rozdano ulotki oraz wyemitowano film o astmie oskrzelowej. Program zakończył się konkursem plastycznym z atrakcyjnymi  nagrodami promującymi zdrowy styl życia. 

 

Galerie zdjęć:

- Janowiec Kościelny

- Janowo

- Muszaki

- Rogóż

- Zaborowo

- Rączki

- Łyna

- Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy