W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na druk i dostawę materiałów na przemarsz antynikotynowy realizowany w ramach projektu. 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 maja 2016 roku o godzinie 11:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.