W dniach 25-26.04.2016 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy odbyły się szkolenia dla Koordynatorów programów edukacyjnych „Nie pal przy mnie, proszę” i „Wolność oddechu”. W szkoleniach wzięło udział w sumie 60 osób z 15 szkół podstawowych z terenu Powiatu Nidzickiego. Do końca roku szkolnego w każdej szkole biorącej udział w projekcie Koordynatorzy, a wśród nich nauczyciele i pielęgniarki szkolne, będą wdrażali programy informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów oraz ich rodziców.

W ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę" uczestnicy będą propagować zdrowy,  wolny od tytoniu styl życia wśród dzieci i całych rodzin. Celami projektu są głównie kształtowanie postaw odpowiedzialnych za własne zdrowie u dzieci, pełne uświadomienie szkodliwości palenia czynnego i biernego na zdrowie, jak również wykształcenie postaw i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami narażenia na bierne palenie tytoniu. Zwieńczeniem realizacji Programu będzie przemarsz antynikotynowy ulicami Nidzicy.  

W ramach programu „Wolność oddechu" prowadzone będą działania mające na celu zapobieganie astmie. Rodzice będą mogli uzyskać informacje o chorobie, jej objawach oraz znaczeniu wczesnego rozpoznania u dzieci. Zwieńczeniem Programu będzie konkurs plastyczny, nt. „Jak pomagam koledze choremu na astmę ?”. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu dostępnym także w zakładce „Pliki do pobrania”. Na prace czekamy do dnia 3 czerwca 2016 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Uczestnicy programów otrzymają kolorowanki, zakładki do książek, a Rodzice materiały informacyjne – ulotki.