W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na zakup i dostawę trzech spirometrów do wykonywania badań.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 12:00.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.