30 marca 2016 r. w Spółdzielni Socjalnej „Nie jesteś sam” w Nidzicy odbyła się konferencja otwierająca realizację Projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego  dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Uczestników konferencji powitał Starosta Nidzicki – Grzegorz Napiwodzki.

Następnie Kierownik Projektu - Jacek Skwarski przedstawił założenia i cele projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego  dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”. Kolejna głos zabrała Koordynator projektu – Małgorzata Jakubowska, która omówiła problematykę informacji i promocji w projekcie. Szczegóły dotyczące realizowanego w ramach projektu Programu profilaktycznego i promocji zdrowia przybliżyła Koordynator ds. medycznych - Beata Rapacka.

 

W przerwie konferencji wywiązała się dyskusja dotycząca przebiegu Projektu, która zaowocowała trafnymi wnioskami i ciekawymi spostrzeżeniami cennymi dla kadry projektu.

W drugiej części konferencji prelekcje przedstawili zaproszeni lekarze:

- lek. med. Spec. pulmonolog - Ewa Garbino nt. „Choroby układu oddechowego - przyczyny, objawy, profilaktyka”;

- lek. med. Spec. onkolog – Paweł Szambora nt. „Leczenie skojarzone raka płuca”.

Po wystąpieniach uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na obiad.

Dziękujemy uczestnikom za czynny udział w konferencji. Mamy nadzieję, że problematyka przedstawiona na spotkaniu przyda się przy realizacji Profilaktycznych Programów Edukacyjnych z dziećmi i ze starszymi mieszkańcami powiatu, jak również przy wdrażaniu Programu badań profilaktycznych i szczepień.